PENGAMBILAN BARU DI FINAS. JAWATAN KOSONG..


Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (KKMM), memperlawa individu dan Warganegara Malaysia yang  berminat untuk mengisi beberapa kekosongan jawatan yang terdapat di Perbadanan tersebut. Jika anda berkelayakan sepertimana yang termaktub dalam syarat-syarat yang dinyatakan, dialu-alukan. 

PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA
JAWATAN KOSONG
(KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL)

1. (a) Jawatan : JURUTERA GRED J48
(Kekosongan 1 Jawatan)

(b) Taraf Jawatan : Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan
(e) Gred dan Gaji : Gred J48
Gaji Minimum : RM 5,004.49
Gaji Maksimum : RM 8,353.44

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(e) Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang berkaitan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Jurutera Gred J44 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Jurutera Gred J44, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan:- dan
i. Mempunyai kelayakan di para (c) i, di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas;
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Bidang Tugas
1. Merancang, mengurus, menyenggara dan melaksana kerja-kerja perkhidmatan pendigitalan pelbagai format bahan kandungan untuk dimuatkan ke dalam mana-mana media simpanan termasuk rangkaian storan (SAN) bagi tujuan penerbitan, penggunaan semula kandungan bahan, pemuliharaan kandungan bahan, simpanan dan arkib digital
2. Memantau serta memastikan kawalan mutu kandungan bahan digital menepati piawaian spesifikasi teknikal yang telah ditentukan
3. Merancang, mengkaji, mengurus, menjalankan kajian, memantau, serta memastikan infrastruktur serta sistem MyCC4Dworld (Portal Arkib Digital) dapat berfungsi dengan baik mengikut skop serta proses kerja yang ditetapkan dan selamat selaras dengan piawaian dan objektif projek bagi memastikan inovasi yang berterusan dalam infrastrukur
4. Merancang, mengurus, menyenggara, mengemaskinikan kandungan bahan digital untuk memastikan bahawa laman web MyCC4Dworld (Portal Arkib Digital) sentiasa dikemas kini dengan kreativiti yang lebih baik selari dengan lain-lain platform media digital sistem di dunia.
5. Mengurus, menyelaras, memantau serta memberi khidmat nasihat teknikal kepada agensi di Kementerian serta lain-lain yang terlibat terhadap pelaksanaan kerja-kerja pendigitalan bahan kandungan, proses muatnaik bahan ke MyCC4Dworld (Portal Arkib Digital) serta lain-lain yang berkaitan mengikut piawaian teknikal yang ditetapkan.

2. (a) Jawatan : AKAUNTAN GRED W48
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred W48
Gaji Minimum : RM 4,957.32
Gaji Maksimum : RM 8,278.00

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
ii. Ahli Penuh Badan-badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
iii. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-Badan Iktisas Perakaunan diiktiraf oleh Kerajaan; atau
iv. Ahli penuh Institut Akauntan Malaysia; dan
(d) Lulus B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(e) Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun dalam bidang berkaitan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Akauntan W44 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Akauntan W48, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, iii & iv di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas;
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

3. (a) Jawatan : JURUTERA GRED J44
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan
(e) Gred dan Gaji : Gred J44
Gaji Minimum : RM 3,419.52
Gaji Maksimum : RM 7,265.52

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(e) Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang berkaitan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Jurutera Gred J41 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Jurutera Gred J44, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i. Mempunyai kelayakan di para (c) i, di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas;
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan; dan

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Bidang Tugas
1. Merancang, mengurus, menyenggara dan melaksana kerja-kerja yang berkaitan dengan Digital Intermediate (DI) seperti Editing, Film Scanner, Film Recorder, Color Grading,CGI, Visual Restroration, Film Cleaning dan DVD Authoring.
2. Merancang, mengurus, menyenggara dan melaksana kerja-kerja pengoperasian peralatan perfileman untuk sewaan, perkhidmatan produksi, kegunaan dalaman, khidmat bantuan teknikal AV untuk Jabatan dan Kementerian, pengoperasian sistem siar raya Unit Transfer & Duplicator.
3. Merancang, mengurus, menyenggara dan melaksana kerja-kerja peralihan pelbagai format visual dan salinan untuk DVD dan VCD.

4. (a) Jawatan : PEGAWAI TADBIR GRED N41
(Kekosongan 13 Jawatan)

(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N41
Gaji Minimum : RM 1,910.02
Gaji Maksimum : RM 6,799.30

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi- institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iii. Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penolong Pegawai Tadbir N27 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Tadbir Gred N41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, & iii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Syarat-syarat Tambahan
i. Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis di dalam Bahasa Inggeris atau bahasa lain.
ii. Mempunyai pengalaman dan kemahiran di dalam bidang pemasaran, promosi, penerbitan, pengurusan produksi serta pengurusan pejabat.
iii. Mampu untuk bekerja secara berpasukan serta mempunyai daya tahan untuk bekerja di dalam situasi yang mencabar.
iv. Mampu untuk menjana idea-idea bernas serta mempunyai kemahiran komunikasi yang berkualiti.
v. Mempunyai minat atau kemahiran di dalam bidang bidang perfileman dan penyiaran.

5. (a) Jawatan : PENERBIT RANCANGAN GRED B41
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B41
: Gaji Minimum : RM 1,925.75
Gaji Maksimum : RM 6,840.16

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan
(d) i. Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
iii. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
iv. Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengalaman dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
v. Diploma dalam bidang sebaran am yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
vi. Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
vii. Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(e) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penerbit Rancangan Gred B38 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penerbit Rancangan Gred B41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i. Mempunyai kelayakan di para (c) i, ii, iii, iv, v, vi dan vii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
Syarat-syarat Tambahan
i. Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis di dalam Bahasa Inggeris atau bahasa lain merupakan satu kelebihan.
ii. Mampu untuk bekerja secara berpasukan serta mempunyai daya tahan untuk bekerja di dalam situasi yang mencabar.
iii. Mampu untuk menjana idea-idea bernas serta mempunyai kemahiran komunikasi yang berkualiti.
iv. Mempunyai minat, latarbelakang atau kemahiran di dalam bidang bidang perfileman dan penyiaran.

6. (a) Jawatan : PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C41
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sains
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred C41
Gaji Minimum : RM 1,939.89
Gaji Maksimum : RM 6,873.16

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang Kimia yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penolong Pegawai Makmal Filem C27 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pegawai Makmal Filem C41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan

i. Mempunyai kelayakan di para (c) i di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

7. (a) Jawatan : JURUAUDIT GRED W41
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred W41
Gaji Minimum : RM 1,924.18
Gaji Maksimum : RM 6,838.59

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iii. Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
iv. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan; atau
v. Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penolong Juruaudit W27 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Juruaudit Gred W41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, iii, iv dan v di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

8. (a) Jawatan : AKAUNTAN GRED W41
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kewangan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred W41
Gaji Minimum : RM 1,924.18
Gaji Maksimum : RM 6,838.59

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripadainstitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
ii. Ahli Penuh Badan-badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
iii. Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-Badan Iktisas Perakaunan diiktiraf oleh Kerajaan; atau
iv. Ahli penuh Institut Akauntan Malaysia; dan
(d) Lulus B.M (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penolong Akauntan W27 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Akauntan W41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan

i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, iii & iv di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

9. (a) Jawatan : JURUTERA GRED J41
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan & Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan
(e) Gred dan Gaji : Gred J41
Gaji Minimum : RM 2,359.72
Gaji Maksimum : RM 6,896.67

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penolong Jurutera Bidang Kejuruteraan Gred J38 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Jurutera Gred J41, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan

i. Mempunyai kelayakan di para (c) i, di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.
Syarat-syarat Tambahan
i. Mempunyai kemahiran bertutur dan menulis di dalam Bahasa Inggeris atau bahasa lain merupakan satu kelebihan.
ii. Mampu untuk bekerja secara berpasukan serta mempunyai daya tahan untuk bekerja di dalam situasi yang mencabar.
iii. Mampu untuk menjana idea-idea bernas serta mempunyai kemahiran komunikasi yang berkualiti.
iv. Mempunyai minat, latarbelakang atau kemahiran di dalam bidang bidang perfileman dan penyiaran.

Bidang Tugas
1. Mengawalselia kerja-kerja yang dilakukan di studio serta oleh penyewa luaran dan dalaman bertanggungjawab ke atas peralatan yang terdapat di dalam studio.
2. Merancang, memantau dan mengurus kerja-kerja pengoperasian yang berkaitan dengan audio seperti Foley, Dubbing, Sweetening, Pre-mix, FinasMix, Print master dan Optical Sound Camera.
3. Merancang, melaksana dan menyelenggara peralatan produksi dan peralatan post produksi.
4. Merancang, mengurus dan menyelaras pembelian alat baru dan alat ganti peralatan produksi dan peralatan post produksi.
5. Merancang, mengurus dan menyelaras pembelian alat baru dan alat ganti peralatan studio dan peralatan Studio Digital Mix Stage
6. Merancang, melaksana dan menyelenggara sistem serta peralatan bagi studio rakaman dan studio rakaman audio :
· Studio Mix Stage 1
· Studio Mix Stage 2
· ADR 1 & 2
· ASA 1 & 2
· Foley
· Bilik Server
· Optical Sound Camera (OSC)
· Studio Sound Stage
· Studio Ho Ah Lok
· Studio L. Krisnan

10. (a) Jawatan : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sistem Maklumat
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred F41
Gaji Minimum : RM 2,145.88
Gaji Maksimum : RM 6,871.56

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
ii. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iii. Ijazah sarjana dalam bidang sains komputer, teknologi maklumat atau kejuruteraan komputer yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii & iii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Syarat-syarat Tambahan
1. Mempunyai kemahiran tinggi dalam dalam bahasa pengaturcaraan ASP.Net, C++, .Net, dan SQL.
2. Mempunyai kemahiran tinggi dalam pembangunan laman sesawang menggunakan kombinasi ‘coding’ seperti HTML, Javascript, actionscript, coldfusion, PHP, Java, Perl, Flash, dan lain-lain.
3. Berkemampuan melaksanakan tugas berkaitan ‘web hosting’ seperti penyediaan ‘web server’ dan ‘hosting account’, memantau dan menyelenggara laman sesawang serta membuat laporan berkaitan hits setiap bulan.
4. Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang pengaturcaraan aplikasi atau pembangunan laman sesawang.
5. Melaksanakan kerja-kerja rekaan laman sesawang termasuk animasi dan kemaskini kandungan.
6. Mempunyai pengetahuan yang mendalam berkaitan Joomla, Liferay , Wordpress, Drupal, gatein.
7. Berupaya membangunkan laman sesawang yang mempunyai ciri-ciri CMS.
PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA
JAWATAN KOSONG
(KUMPULAN SOKONGAN)


1. (a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F29
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sistem Maklumat
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred F29
Gaji Minimum : RM 1,745.69
Gaji Maksimum : RM 4,439.84

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
ii. Diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Juruteknik Komputer FT17 adalah layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F29, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i & ii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Syarat-syarat Tambahan
1. Mempunyai kemahiran dalam bidang rangkaian komputer dan pengaturcaraan.
2. Berkemampuan untuk menyelenggara server, rangkaian dan komputer.
3. Mempunyai sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang penyelenggaraan rangkaian dan keselamatan rangkaian atau bidang pengaturcaraan sistem/laman sesawang.

2. (a) Jawatan : PENOLONG JURUTERA GRED J29
(Kekosongan 7 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan
(e) Gred dan Gaji : Gred J29
Gaji Minimum : RM 1,750.82
Gaji Maksimum : RM 4,456.92

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i) Diploma dalam bidang Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Juruteknik bidang Kejuruteraan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penolong Jurutera Gred J29, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i. di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

3. (a) Jawatan : PENERBIT RANCANGAN GRED B27
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B27
: Gaji Minimum : RM 1,367.98
Gaji Maksimum : RM 4,434.78

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti;
(d) Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain;
(e) i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
ii. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengalaman dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
iii. Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(f) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penerbit Rancangan Gred B26 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penerbit Rancangan Gred B27, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (e ) i, ii & iii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Syarat-syarat Tambahan
i. Mampu untuk bekerja secara berpasukan serta mempunyai daya tahan untuk bekerja di dalam situasi yang mencabar.
ii. Mampu untuk menjana idea-idea bernas serta mempunyai kemahiran komunikasi yang berkualiti.
iii. Mempunyai minat, latarbelakang atau kemahiran di dalam bidang bidang perfileman dan penyiaran.

4. (a) Jawatan : AHLI FOTOGRAFI GRED B27
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B27
: Gaji Minimum : RM 1,367.98
Gaji Maksimum : RM 4,434.78

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
ii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
v. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Ahli Fotografi Gred B26 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Ahli Fotografi Gred B27, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, iii, iv & v di atas;
atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

Syarat-syarat Tambahan
i. Mampu untuk bekerja secara berpasukan serta mempunyai daya tahan untuk bekerja di dalam situasi yang mencabar.
ii. Mampu untuk menjana idea-idea bernas serta mempunyai kemahiran komunikasi yang berkualiti.
iii. Mempunyai minat, latarbelakang atau kemahiran di dalam bidang bidang perfileman dan penyiaran.

5. (a) Jawatan : PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27
(Kekosongan 6 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N27
Gaji Minimum : RM 1,361.14
Gaji Maksimum : RM 4,427.94

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
ii. Sijil Tinggi Agama Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
iii. Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iv. Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Penolong Pegawai Rekod Perubatan) Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i. mempunyai kelayakan di para (c) i, ii, iii & iv di atas; atau
ii. lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

6. (a) Jawatan : PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED R24
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir
(e) Gred dan Gaji : Gred R24
Gaji Minimum : RM 1,976.43
Gaji Maksimum : RM 4,175.81

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Tamat Tingkatan III Sekolah Menengah Rendah Bantuan
Penuh Kerajaan; atau
ii. Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil AO (Sistem Pepasangan Kilang-Kilang) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik Gred R22 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred R24, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
i. Mempunyai kelayakan di para (c) i & ii, di atas; atau
ii. Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil B0 yang dikeluarkan Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

7. (a) Jawatan : PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED R22
(Kekosongan 2 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir
(e) Gred dan Gaji : Gred R22
Gaji Minimum : RM 1,477.36
Gaji Maksimum : RM 3,622.59

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Tamat Tingkatan III Sekolah Menengah Rendah Bantuan
Penuh Kerajaan; atau
ii. Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil AO (Sistem Pepasangan Kilang-Kilang) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik Gred R17 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Penjaga Jentera Elektrik Gred R22, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
i. Mempunyai kelayakan di para (c) i & ii, di atas; atau
ii. Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil A4 yang dikeluarkan Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

8. (a) Jawatan : PENERBIT RANCANGAN GRED B17
(Kekosongan 8 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B17
Gaji Minimum : RM 935.57
Gaji Maksimum : RM 3,118.70

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti; dan
(d) i. Mempunyai pengalaman yang telah terbukti dan diakui mutunya dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain; atau
ii. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
(e) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

9. (a) Jawatan : AHLI FOTOGRAFI GRED B17
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B17
Gaji Minimum : RM 935.57
Gaji Maksimum : RM 3,118.70

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
ii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
v. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Ahli Fotografi Gred B11 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke Jawatan Ahli Fotografi Gred B17, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

i. mempunyai kelayakan di para (c) i, ii, iii, iv & v di atas; atau
ii. lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

10. (a) Jawatan : SETIAUSAHA PEJABAT GRED N17/22
(Kekosongan 3 Jawatan)

(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran dan
Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N17
Gaji Minimum : RM 927.03
Gaji Maksimum : RM 3,089.68

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan lulus ujian mengambil trengkas atau nota rintas (note taking) dengan kederasan 20 p.s.m. daripada rencana dan menaip salinan trengkas atau nota rintas itu sederas 15 p.s.m. dengan kesalahan tidak melebihi 4%.
(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer); dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

11. (a) Jawatan : PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERSI) GRED N17
(Kekosongan 11 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N17
Gaji Minimum : RM 927.03
Gaji Maksimum : RM 3,089.68

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
ii. Sijil Perancang Bandar dan Wilayah daripada UiTM yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iii. Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
i. mempunyai kelayakan di para (c) i, ii & iii di atas; atau
ii. lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

12. (a) Jawatan : PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17
(Kekosongan 2 Jawatan)

(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran dan
Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N17
Gaji Minimum : RM 927.03
Gaji Maksimum : RM 3,089.68

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
ii. Bekas anggota Polis Diraja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan;
(d) Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti berikut:
i. Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;
ii. Berat badan sekurang-kurangya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;
iii. Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);
iv. Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapa V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
v. Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
vi. Diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
(j) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

13. (a) Jawatan : PEMBANTU MAKMAL FILEM GRED C17
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sains
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred C17
Gaji Minimum : RM 932.15
Gaji Maksimum : RM 3,094.80

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik atau salah satu daripada subjek sains pada peringkat peperiksaan tersebut; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

14. (a) Jawatan : JURUTEKNIK GRED J17
(Kekosongan 13 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Kejuruteraan
(e) Gred dan Gaji : Gred J17
Gaji Minimum : RM 952.66
Gaji Maksimum : RM 3,299.86

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil dalam bidang Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(c) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

15. (a) Jawatan : PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED R17
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir
(e) Gred dan Gaji : Gred R17
Gaji Minimum : RM 1,318.42
Gaji Maksimum : RM 2,853.81

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Tamat Tingkatan III Sekolah Menengah Rendah Bantuan
Penuh Kerajaan; atau
ii. Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil AO (Sistem Pepasangan Kilang-Kilang) yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

16. (a) Jawatan : JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT17
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sistem Maklumat
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred FT17
Gaji Minimum : RM 952.66
Gaji Maksimum : RM 3,299.86

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek elektrik atau elektronik atau teknologi maklumat pada peringkat peperiksaan tersebut atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau
ii. Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iii. Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
iv. Sijil dalam bidang teknologi maklumat atau prosesan data yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Politeknik-Politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
v. Sijil dalam bidang kejuruteraan elektronik (komputer) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada Politeknik-Politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
(d) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Operator Mesin Prosesan Data adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Juruteknik Komputer gred FT17, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii, iii, iv dan v di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas atau hadir dengan jayanya kursus peralihan Juruteknik Komputer yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

17. (a) Jawatan : PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED S17
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Sosial
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred S17
Gaji Minimum : RM 927.03
Gaji Maksimum : RM 3,089.68

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

18. (a) Jawatan : AHLI FOTOGRAFI GRED B11
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Bakat dan Seni
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred B11
: Gaji Minimum : RM 838.75
Gaji Maksimum : RM 2,485.95

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
ii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iii. Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
iv. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang fotografi (Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; atau
v. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat peperiksaan tersebut dan mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang fotografi (Senior Photographer) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta mempunyai bakat, kebolehan dan daya kreativiti di bidang seni foto dan/atau kamera filem atau seni lukis; dan
(d) Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Ujian Khas:
Calon lantikan terus adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

19. (a) Jawatan : PEMANDU KENDERAAN GRED R3
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir
(e) Gred dan Gaji : Gred R3
Gaji Minimum : RM 792.60
Gaji Maksimum : RM 2,007.76

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan;
ii. Memiliki lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) [kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)]; dan
iii. Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini.
§ Lesen D P1 RM884.90
§ Lesen E/E1/E2 P1 RM931.05
§ Lesen F/H P1 RM977.20
§ Lesen G/I P1 RM1023.35
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pemandu Kenderaan Gred R3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-
i. Mempunyai kelayakan salah satu di para (c) i, ii dan iii di atas; atau
ii. Lulus Peperiksaan Khas; dan
iii. Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

20. (a) Jawatan : PEMBANTU AM PEJABAT GRED N1/N4
(Kekosongan 3 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Pentadbiran & Sokongan
(e) Gred dan Jadual Gaji : Gred N1/N4
Gaji Minimum : RM 733.54
Gaji Maksimum : RM 2,197.86

Syarat Lantikan
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan
(d) Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

21. (a) Jawatan : PEKERJA AWAM GRED R1
(Kekosongan 1 Jawatan)
(b) Taraf Jawatan : Tetap / Kontrak
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pelaksana
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Mahir / Separuh Mahir / Tidak Mahir
(e) Gred dan Gaji : Gred R1
Gaji Minimum : RM 731.69
Gaji Maksimum : RM 1,797.34

Syarat Lantikan:
(a) Warganegara Malaysia;
(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
(c) i. Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh kerajaan; dan
ii. Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang
diliputi oleh skim perkhidmatan ini;
(d) Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan baik.

Penaklukan Di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan
Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

ALAMAT DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN
(a)
Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dengan menulis nama jawatan yang dipohon
di sebelah atas kiri sampul surat dengan HURUF BESAR dan dialamatkan kepada :
Ketua Pengarah
Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Kompleks Studio Merdeka, Jalan Hulu Kelang
68000 Ampang, Selangor
(u.p.: Unit Pengurusan Sumber Manusia)

Semua permohonan hendaklah disertakan dengan ‘resume’ dan sekeping gambar terbaru berukuran pasport,
salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil-sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen
lain yang berkaitan yang disahkan.

Tarikh tutup permohonan: 19 Ogos 2013 (Isnin)

DOWNLOAD BORANG JAWATAN KOSONG DI SINI. KLIK DI BAWAH


Catat Ulasan

0 Ulasan